jueves, junio 09, 2011

El Guiju

Esta tardi ei estau en El Guiju, mu cerquina de Calçailla. Hui mu templanu i no se via a naidi pola calli con quien echal la carava, ata que endespues de vesital el lugal i echal unas retratauras me llamarun l'atencion tres viejus que andavan sentaus frenti la elésia. Allí m'enreé a palral con tiu Alfredu i tia Maria, una vezina que no pui avrigual el nombri i otrus vezinus que passavan por allí.Echémus mu güena tardi palrandu de la socieá i la educacion, toitu en estremeñu, ata que quandu estava de dil-mi que conocí a Alfredo Córdoba, licenciau i escritol en estremeñu del lugal. M'anduvu dandu angunus endilguis a tentu de la estória del puebru, que de patrás era Guixo, i de l'arquitectura de la ilésia i de la antígua praça. De la estória passémus al estremeñu, andi hizimus güena gavilla pola opinion que tenemus d'esta léngua. Palrémus de bilingüismu i diglóssia, de la ortografia de Gabriel y Galán, de escrevieru de l'aspiracionis, de cómu está mejol dichu custion i cuestion.Un ombritu que estava allí, qu'era d'El Guijitu mos confirmó que se dizi custion mejol que no cuestion.


A esti mesmu, el guijiteñu, l'almirava oyel el estremeñu en genti nueva, quandu él mesmu sabi cambial de registru, castellanu-estremeñu, sin pobrema i siendu coscienti d'ellu: yo hablu mu bien el estremeñu!


A la final, entre palramentas dun lau i d'otru m'enrabé hata las 10, quandu el sol queó por detrás dun ceñu i acabó por encultal-si del tó.Ai concéncia de estremeñu en estus puebrinus cerca de Cória i lo mejol de tó, bilingüismu coscienti en angunus hablantis, cosa que namás ei vistu assín de reondu en Garrovillas i Serrailla. Amás, la conselvacion de la léngua en El Guiju es bastanti güena, desquitandu el sistema medieval que es el que mas abarullau está.

1 comentario:

antòniu dijo...

Lu emportanti, es velaili esu: Sintil l'humanu d'una lengua.
Peru mu poquinus jadin concencia al tentu!
Noragüena po-la entrá.